Burn Out Begeleiding

Iedere werknemer verdient het om zich gezond en vitaal te voelen op zijn werkplek. Soms lukt dit tijdelijk niet. Voor de werknemer met een burn-out bieden wij intensieve begeleiding aan om dit gevoel te herpakken. 

Wat is er gaande..

Het aantal werknemers dat burn-outklachten ervaart, blijft stijgen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat 16 procent van de 8,5 miljoen werkende Nederlanders, burn-outklachten heeft.

Daarnaast​ vindt 40 procent van de werknemers dat hun taakeisen te hoog zijn.  Daarentegen is er een afname in het aantal werknemers met een gevoel van autonomie.

Wij denken dat dit anders kan en richten ons op de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.

 

Wat kunt u als werkgever betekenen?

Een burn-out kan lang duren. Herstel blijft vaak maanden uit, en soms zelfs jaren.  Naast het feit dat u uw werknemers gelukkig en gezond wilt zien, kan dit verzuim u hoge kosten opleveren.
 
Als werkgever is het dan ook goed om na te denken over preventie. Het beste is natuurlijk als chronische werkstress voorkomen wordt. Een belangrijke factor hierin, is het stimuleren van een open dialoog tussen u en uw werknemers. Hierin kunnen we u ondersteunen en bieden wij advies aan.
 
Mocht uw werknemer nou toch een burn-out krijgen, dan is het belangrijk om goede en gespecialiseerde begeleiding te vinden.Hiervoor bent u bij ons aan het juiste adres.

 

Hoe helpen wij u?

Samen met een gerenommeerde partij, gespecialiseerd in arbeidsgerelateerde psychische zorg, bieden wij burn out begeleiding aan. ​Onze missie is om werknemers met een burn-out te helpen bij het herpakken van hun vitaliteit.
 
Op een verantwoorde manier, proberen we hun contact met werk zo snel mogelijk te herstellen. We doen dit samen met ruim ervaren bedrijfsartsen, psychiaters en een vast expertisebureau. Al onze professionals zijn geregistreerd.
 
Onze verwachting is dat met onze begeleiding, uw werknemer drie tot zes maanden sneller hersteld dan gemiddeld. Dit kan u ruim € 25.000 tot € 50.000 besparen!
 
Onze begeleiding is intensief, multidisciplinair en oplossingsgezind.
Onze visie, en doel, is dat uw werknemer gezond, productief en duurzaam zijn werk kan doen. We maken hiervoor gebruik van positieve psychologie en leggen de focus op oplossingen.
 
 

Wat is inbegrepen in het traject?

Intake advies voor de werknemer
Programma deelname, begeleid door psycholoog en bedrijfsarts
Poortwachter en re-integratie spreekuren door de bedrijfsarts
Extra begeleiding op fysiek gebied,bij ernstige energie problemen
Overlegmomenten met de werkgever en cliënt
Afstemming met de huisarts
Procesmanagement
Nazorg

 

Wat is het resultaat van onze aanpak?

Een snel herstel van contact met het werk
Een vernieuwd gevoel van vitaliteit
Een verantwoorde werkhervatting
Indien nodig, een tijdige keuze in werkaanpassing
 

bedrijfsartsen

Maakt gezond werken mogelijk… nu én in de toekomst!