Advisering bij een grote scheepsbouwer

Een bedrijf dat interieurs voor luxejachten bouwt nam contact met ons op om hun verzuim omlaag te brengen.

Landelijke scheepsbouwer

Op advies van de grootste scheepsbouwer van Nederland zocht een bedrijf dat interieurs voor luxejachten bouwt contact met ons. De organisatie kende een relatief hoog verzuimcijfer, en gezien de fysieke aard van het werk was een kritische doorlichting van inzetbaarheids- en tevredenheidsvraagstukken bepaald geen overbodige luxe.

Van Altena en de Jongh leverde expertise in de persoon van een senior adviseur A&G en een bedrijfsarts, en slaagde erin om de complexe dossiers waar onze klant mee te maken had (met zowel medische als niet-medische problematiek) oplosbaar te maken. Middels driegesprekken, trainingen voor de bedrijfsleiding, 1-op-1 coachingsessies en heldere feedback werd met vereende krachten een klimaat geschapen waarin inzetbaarheid op een positieve manier wordt benaderd. En de vooruitgang blijkt alleszins meetbaar: het verzuim bij de klant nam af van 6% tot 3% – een flinke kostenbesparing, dus!

De leiding en het personeel hebben de regie over verzuim en inzetbaarheid.

Andere cases

Bij een grote klant deden wij onderzoek naar het werkvermogen van (groepen) medewerkers.
Een groot ziekenhuis uit de regio benaderde ons voor een uitdagende klus om mens en werk te matchen met hun missie en visie.
bedrijfsartsen

Maakt gezond werken mogelijk… nu én in de toekomst!