Gezondheidsbeleid voor een overheidsorganisatie

Bij een grote klant deden wij onderzoek naar het werkvermogen van (groepen) medewerkers. 

Overheidsorganisatie

Het bedrijf had ons gevraagd advies uit te brengen over beleid en acties die de gezondheid en inzetbaarheid van haar mensen positief konden beïnvloeden, en gaf aan een hogere mate van ‘zelfsturing’ van haar team en medewerkers na te streven

Voor ons onderzoek maakten we gebruik van vragenlijsten (vanuit het zogenoemde Job Demands and Control-model) en zetten we onze arbeids- en organisatiedeskundige in voor 1-op-1-gesprekken. Bij de klant waren 200 mensen betrokken, en de kosten kwamen uit op ongeveer 200 euro per medewerker. 

De uitgevoerde analyse bleek zeer inzichtelijk én positief. Zowel het management als de Ondernemingsraad ging met onze bevindingen aan de slag en haalde hier vier speerpunten uit, waar vervolgens beleid op werd geformuleerd. De adviezen waren tevens gekoppeld aan wetgeving – zoals de Arbowet en PSA –zodat deze ook goed afgedekt waren. Over twee jaar doen we het onderzoek met bijbehorende metingen nog eens. Ondertussen ondersteunen we het management op afstand.

Op basis van de bevindingen gaf de klant ook aan behoefte te hebben aan extra medisch onderzoek van haar personeel. Zo ontstond een Preventief Medisch Onderzoek (PMO), met zowel persoonlijk als organisatie-advies.

Andere cases

Een bedrijf dat interieurs voor luxejachten bouwt nam contact met ons op om hun verzuim omlaag te brengen.
Een groot ziekenhuis uit de regio benaderde ons voor een uitdagende klus om mens en werk te matchen met hun missie en visie.
bedrijfsartsen

Maakt gezond werken mogelijk… nu én in de toekomst!