Mens en werk matchen bij een ziekenhuis.

Een groot ziekenhuis uit de regio benaderde ons voor een uitdagende klus om mens en werk te matchen met hun missie en visie.

Verzuimanalyse

Een groot ziekenhuis uit de regio benaderde ons voor een uitdagende klus. De leiding wilde laten onderzoeken of het huidige team en de gehanteerde werkwijze nog goed ‘matchten’ met de missie en visie van het ziekenhuis. Een noodzakelijke stap, aangezien het verzuim hoger lag dan de benchmark en het bedrijf een hoge kostenpost bezorgde.

Piketpalen

We stelden een team van drie experts samen – een arbeids- en organisatiedeskundige (A&O), een bedrijfsarts en een adviseur arbeid en gezondheid – en sloegen in vruchtbaar overleg met het management enkele stevige piketpalen met betrekking tot gezond beleid, waar vanaf januari 2018 actie op is ondernomen. Middels training- en coachingsessies op de werkvloer en driegesprekken (met management, personeel en deskundige) werd het onderwerp verzuim bespreekbaar gemaakt en het gevoel van eigenaarschap op de werkvloer versterkt. Daarnaast werden de WGA-intrede en werknemerstevredenheid gemeten en werden er meerdere acties gepland om de onderlinge dialoog te versterken.

Blauwdruk van ons werk

De samenwerking met deze klant is voor Van Altena & de Jongh een blauwdruk geworden van hoe we nu én in de toekomst willen werken. Alle facetten waar wij met overtuiging op inzetten – het reduceren van verzuim, het terugdringen van kosten, het creëren van een gezonde werkomgeving waarin iedereen zich gehoord voelt en eigenaarschap toont – komen erin terug. Vol verwachting kijken we uit naar de nabije toekomst, waarin er meer onderzoeksresultaten bekend worden, een tweejarenplan concreet vorm krijgt en een flinke verzuim- en kostenreductie zal plaatsvinden.

Onze aanpak

1234
Verzuimanalyse en visieSamenstellen expertteamNeerzetten piketpalenTraining coaching

Andere cases

Bij een grote klant deden wij onderzoek naar het werkvermogen van (groepen) medewerkers.
Een bedrijf dat interieurs voor luxejachten bouwt nam contact met ons op om hun verzuim omlaag te brengen.
bedrijfsartsen

Maakt gezond werken mogelijk… nu én in de toekomst!