Contact

Wilt u meer weten over onze dienstverlening en wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen? 

Bel ons op  072 - 7111 244

Contactgegevens

Spreekuurlocatie Amsterdam

Regus Gebouw

Vijzelstraat 20
1017 HK Amsterdam

Spreekuurlocatie Alkmaar

Hoofdgebouw

Robijnstraat 16
1812 RB Alkmaar

Veelgestelde vragen

Met de bovenstaande tools heeft u als klant toegang tot applicaties die u helpen verzuim te beheren. Bij vragen, neem gerust contact op met van Altena & de Jongh of raadpleeg de onderstaande FAQ.

Werknemers hebben er recht op dat de aan de bedrijfsarts toevertrouwde (medische) informatie zorgvuldig wordt behandeld. In ons privacyregelement staat daarom uitvoerig beschreven hoe Van Altena & de Jongh medewerkers beschermt tegen elke vorm van oneigenlijk gebruik.

Ja, ieder bedrijf dat een contract heeft met Van Altena & de Jongh krijgt een vaste bedrijfsarts toegewezen. In voorkomende gevallen kunt u natuurlijk wel te maken krijgen met zijn of haar vaste vervanger als de eigen bedrijfsarts afwezig is.

Ja: ziekte of arbeidsongeschiktheid is geen wettelijke belemmering om op vakantie te gaan. Natuurlijk moet een en ander wel in overleg met de werkgever worden geregeld. Bovendien is het van belang te weten of de vakantie negatieve gevolgen voor het herstel van de medewerker kan hebben. Om dit te kunnen beoordelen kan de werkgever de vakantieplannen van de werknemer aan de bedrijfsarts voorleggen.

De werkgever is verantwoordelijk voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor zijn medewerkers; volgens de Arbo-wet moet de werkgever daartoe de volgende zaken regelen:

• Een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uitvoeren naar de veiligheids- en gezondheidsrisico's in de organisatie.

• Een plan van aanpak opstellen met daarin aangegeven welke risico’s er zijn, hoe ze worden aangepakt en binnen welke termijn.

• Zorgen dat werknemers zich kunnen wenden tot een op arbogebied deskundige collega-werknemer (bijvoorbeeld door het opleiden/aanstellen van een preventiemedewerker) of andere persoon (bijvoorbeeld een deskundige van een arbodienst).

• Zorgen dat ook psychosociale arbeidsbelasting voorkomen of beperkt wordt. Denk aan zaken als  seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie die stress teweegbrengen.

• Zorgen dat werknemers op de hoogte zijn van de gezondheid- en veiligheidsrisico’s bijde werkzaamheden die ze moeten uitvoeren, en bekend zijn met de maatregelen om deze risico’s te voorkomen of te beperken.

• Zorgen dat arbeidsongevallen direct aan de Arbeidsinspectie worden gemeld zodra er sprake is van overlijden,  blijvend letsel of ziekenhuisopname. Ook moet de werkgever bijhouden hoeveel en welke van de gemelde arbeidsongevallen en van bijna ongevallen (die uiteraard niet de dood tot gevolg hebben gehad) hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen.

• Doeltreffende maatregelen nemen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezigen.

• Werknemers periodiek in de gelegenheid stellen een onderzoek naar hun gezondheid in relatie tot het werk te ondergaan. Hiermee kunnen in een vroeg stadium mogelijke gezondheidsklachten opgespoord worden die gerelateerd zijn aan risico’s in het werk.

Een arbodienst is een adviseur op het gebied van werk en gezondheid. Bedrijven kunnen een arbodienst inschakelen voor advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Of advies geven bij het opzetten van een arbobeleid. Een arbodienst helpt ook om werknemers snel en verantwoord weer aan het werk te krijgen als ze verzuimen.

Stond uw vraag er toch niet bij? Stel hem dan gerust.

bedrijfsartsen

Maakt gezond werken mogelijk… nu én in de toekomst!