Hoe is de privacy gewaarborgd?

Werknemers hebben er recht op dat de aan de bedrijfsarts toevertrouwde (medische) informatie zorgvuldig wordt behandeld. In ons privacyregelement staat daarom uitvoerig beschreven hoe Van Altena & de Jongh medewerkers beschermt tegen elke vorm van oneigenlijk gebruik.

bedrijfsartsen

Maakt gezond werken mogelijk… nu én in de toekomst!