Mag een zieke medewerker op vakantie?

Ja: ziekte of arbeidsongeschiktheid is geen wettelijke belemmering om op vakantie te gaan. Natuurlijk moet een en ander wel in overleg met de werkgever worden geregeld. Bovendien is het van belang te weten of de vakantie negatieve gevolgen voor het herstel van de medewerker kan hebben. Om dit te kunnen beoordelen kan de werkgever de vakantieplannen van de werknemer aan de bedrijfsarts voorleggen.

bedrijfsartsen

Maakt gezond werken mogelijk… nu én in de toekomst!