Home / Nieuws / Burn-out project

Burn-out project

Verzuim en schadelast

Het Burn-Out project is een samenwerking van Shared Ambition en van Altena en de Jongh bedrijfsartsen B.V. 

Een burn-out, in onze definitie, is een werkgerelateerde aandoening die voorkomt bij werknemers die gedurende een langere periode productief en zonder problemen hebben gewerkt tot tevredenheid van zichzelf en anderen.

Deze aandoening is vaak gerelateerd aan een disbalans tussen hoge werkeisen en onvoldoende hulpbronnen. Echter, er spelen bijna altijd meerdere factoren mee zoals persoonlijkheid, levensfase, verleden en copingstijlen. Meestal zijn de klachten en beperkingen lang aanwezig, en is er een directe aanleiding waardoor de persoon als het ware ''knakt''. 

Onze doelstelling is om werknemers met een burn-out op een duurzame manier te reintegreren in het arbeidsleven. Dit doen we door gebruik te maken van een unieke aanpak die zich richt op zowel de persoon, als op de contextuele factoren. Wij richten ons op de mensen waarvan een langdurige uitval te verwachten is, en waarvan wij denken dat er op meerdere gebieden veranderingen zullen moeten plaatsvinden.

Wij doen dit samen met:

  • Shared Ambition.
  • Een vast expertise bureau.
  • Psychiaters.
  • Bedrijfsartsen met ruime ervaring.

Onze visie:

In de huidige toestand ligt de regie rondom de burn-out vaak bij huisarts. Dit betekent lange wachtlijsten bij de GGZ, geen contact tussen de bedrijfsarts en behandelaars en veelal medicalisatie. Wij doen dit anders! Bij ons staat de client centraal. We zijn resultaat gericht en zoeken naar oplossingen.  

Kenmerkend voor onze aanpak zijn:

  • Onze contextuele benadering.
  • Positieve psychologie.
  • Het bieden van oplossingen.
  • Het herstellen van adequatere patronen.

Het resultaat hiervan is een snel herstel van contact met het werk, een terugkeer van vitaliteit, een verantwoorde werkhervatting en tijdige keuzes in werkaanpassingen. 

Dialoog:

In onze ervaring worden burn-outs vaak pas laat gemeld. Om dit te voorkomen besteden we veel aandacht aan het creeren van een open gesprekscultuur op de werkvloer. We zorgen er hiermee voor dat uw werknemer zich gehoort voelt en open communiceert over zijn problemen en of vragen. Hierdoor kunt u tijdig (naderend) verzuim signaleren.

Heeft u vragen over ons project? Neem gerust contact op met Pieter de Jongh. Hij helpt u graag verder.  Via e-mail: jongh@vanaltenadejongh.nl of via telefoon 0624541398.

bedrijfsartsen

Maakt gezond werken mogelijk… nu én in de toekomst!