Burn-Out Begeleiding

Wij geloven dat iedere werknemer het verdient om zich gezond en vitaal te voelen op zijn werkplek. Soms lukt dit echter tijdelijk even niet. Voor de werknemer met een burn-out bieden wij intensieve begeleiding aan. Zo zorgen we ervoor dat uw werknemer wederom gezond, productief en duurzaam zijn werk kan doen. 

Wat is er gaande?

Het aantal werknemers dat burn-outklachten ervaart, blijft stijgen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat 16 procent van de 8,5 miljoen werkende Nederlanders, burn-outklachten heeft. Daarnaast​ vindt 40 procent van de werknemers dat hun taakeisen te hoog zijn.  Daarentegen is er een afname in het aantal werknemers met een gevoel van autonomie.

Wij denken dat dit anders kan en richten ons op de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.

Hoe helpt u een werknemer met een burn-out?

Een burn-out kan lang duren. Herstel blijft vaak maanden uit, en soms zelfs jaren.  Naast het feit dat u uw werknemers gelukkig en gezond wilt zien, kan dit verzuim u hoge kosten opleveren.
 
Als werkgever is het dan ook goed om na te denken over preventie. Het beste is natuurlijk als chronische werkstress voorkomen wordt. Een belangrijke factor hierin, is het stimuleren van een open dialoog tussen u en uw werknemers. Hierin kunnen we u ondersteunen en bieden wij advies aan.
 
Mocht uw werknemer nou toch een burn-out krijgen, dan is het belangrijk om goede en gespecialiseerde begeleiding te vinden.Hiervoor bent u bij ons aan het juiste adres.

Hoe begeleiden wij werknemers met een burn-out?

Samen met een gerenommeerde partij, gespecialiseerd in arbeidsgerelateerde psychische zorg, bieden wij burn out begeleiding aan. ​Onze missie is om werknemers met een burn-out te helpen bij het herpakken van hun vitaliteit.
 
Op een verantwoorde manier, proberen we hun contact met werk zo snel mogelijk te herstellen. We doen dit samen met ruim ervaren bedrijfsartsen, psychiaters en een vast expertisebureau. Al onze professionals zijn geregistreerd.
 
Onze verwachting is dat met onze begeleiding, uw werknemer drie tot zes maanden sneller hersteld dan gemiddeld. Dit kan u ruim € 25.000 tot € 50.000 besparen!
 
Onze begeleiding is intensief, multidisciplinair en oplossingsgezind.
Onze visie, en doel, is dat uw werknemer gezond, productief en duurzaam zijn werk kan doen. We maken hiervoor gebruik van positieve psychologie en leggen de focus op oplossingen.

Waaruit bestaat onze burn-out begeleiding?

 • Intake advies voor de werknemer.
 • Programma deelname, begeleid door psycholoog en bedrijfsarts.
 • Poortwachter en re-integratie spreekuren door de bedrijfsarts.
 • Extra begeleiding op fysiek gebied,bij ernstige energie problemen.
 • Overlegmomenten met de werkgever en cliënt.
 • Afstemming met de huisarts.
 • Procesmanagement.
 • Nazorg.

 

Wat is het resultaat van onze aanpak?

 • Een snel herstel van contact met het werk.
 • Een vernieuwd gevoel van vitaliteit.
 • Een verantwoorde werkhervatting.
 • Indien nodig, een tijdige keuze in werkaanpassing.

Gezonde medewerkers

De dialoog: gesprekstechniektraining en coaching.
bedrijfsartsen

Maakt gezond werken mogelijk… nu én in de toekomst!