De dialoog: richting openheid en eigenaarschap

Met mediationtechnieken, 1-op-1-gesprekken en individuele coaching helpen we u en uw medewerkers op weg naar een open gesprekscultuur.

De dialoog: richting openheid en eigenaarschap

Voor het verminderen van verzuim en het verlichten van de schadelast is een open dialoog waarin iedereen gehoord wordt cruciaal. We werken bij u op de vloer en coachen management en werk-nemer actief richting reïntegratie. In de gesprekken zijn respect, eigenaarschap en oplossingen, de kernwoorden.

Met mediationtechnieken, 1-op-1-gesprekken en individuele coaching helpen we u en uw medewerkers op weg naar een open gesprekscultuur waarin iedereen zich gehoord voelt en het gevoel van eigenaarschap rond verzuim wordt versterkt.

Behalve een flinke kostenpost en soms lang nadreunende schadelast brengt verzuim ook persoonlijk leed met zich mee, en werkt het vaak verstoorde arbeidsverhoudingen in de hand. Als werkgever hebt u dus reden te over om (naderend) verzuim tijdig te signaleren.

Een belangrijk aspect van het managen van verzuim is het bespreekbaar maken van fysieke en mentale ongemakken die eraan ten grondslag liggen, zodat uw mensen met al hun vragen terecht kunnen. ‘Ik heb een hartinfarct gehad, wat betekent dit? Kan ik mijn werk straks nog aan?’ ‘Ik ben burned out; past mijn werk nog wel bij mij?’ ‘Waar werk ik over vier jaar?’ ‘Ik ben nu 56, nog elf jaar te gaan. Houd ik dat vol?’

Eigenaarschap komt uit jezelf

Het creëren van een omgeving waarin men zich vrij voelt zich te uiten is cruciaal voor een goed gesprek. Veiligheid, ‘je veilig voelen’, is een integraal onderdeel van uw personeelsstrategie.

Wie niet bang is de redenen en oorzaken van zijn verzuim te benoemen, toont zich eigenaar van het probleem. En eigenaarschap, dat is niet hetzelfde als ‘doen wat ik wil dat jij doet’. Eigenaarschap komt uit jezelf, en vraagt dus om échte betrokkenheid bij wat je doet.

Wij geloven in verbeteren. In het verhelderen van processen en het bieden van werkbare oplossingen. In een gesprekscultuur waarin concrete plannen gemaakt, en resultaten geboekt worden, die voortkomen uit een bedrijfsvisie en solide zijn waar het de Arbowet of de Wet verbetering poort-wachter betreft. Een gesprekscultuur waarin iedereen durft te zeggen waar het over gaat.  ​

Hoe werken wij in de praktijk?

Centraal in onze werkwijze staat de 'De Dialoog: uiting, afstemming, actie en duurzaam resultaat'. De Dialoog: Let’s Tune! is een werkkader waarin u een goed gesprek kunt voeren met een ander. Het is niet zomaar een gesprekstechniektraining; De Dialoog: Let’s Tune! is gebaseerd op mediationtechnieken en het ‘deep democracy’-gedachtegoed (dat handvatten biedt voor het gezond en constructief omgaan met verschillen). Met deze werkwijze is er aandacht voor complexe zaken, maar krijgt ook de ‘stille collega’ een platform om zijn mening te laten horen.

1. Strategisch kijken naar inzetbaarheid

Doel: Versterken van visie op inzetbaarheid, nu en op langere termijn.
Wie en wat: Management, Ondernemingsraad (OR) en leidinggevende(n) > afstemmen plannen en resultaten.
Hoe: Beleidsanalyse, workshops, ‘weetings’ en trainingen.

2. De Arbowet: verplicht en zinvol

Doel: Een RI&E die echt ‘leeft’ kan significant en actief bijdragen aan gezondheid, veiligheid en welzijn.
Wie en wat: Leidinggevende(n) en personeel.

3. De Wet verbetering poortwachter

Doel: Veel regels en een dreigende schadelast, maar wat werkt nu echt? Samen richting maximale reïntegratie van werkgever en werknemer.
Wie en wat: Leidinggevende(n) en personeel.

4. Effectief communiceren

Doel: Kaders bieden voor groeps- en 1-op-1-gesprekken; team-, leiderschaps- en werkvermogensversterking.
Wie en wat: Leidinggevende(n) en personeel. De Dialoog: Let’s Tune!: horizontale 1-op-1-gesprekken.
Hoe: Let’s Tune!-workshops voor leidinggevende(n) en werknemers.

5. Eigenaarschap

Doel: Versterken van eigenaarschap op werk en gezondheid.
Wie en wat: Personeel. Inzicht, call to action; tools.
Hoe: Project IK. Workshops en interventies.
 

Gezonde medewerkers

The future of work: duurzaam inzetbaarheid
bedrijfsartsen

Maakt gezond werken mogelijk… nu én in de toekomst!