The future of work: duurzaam inzetbaarheid

In een zich snel ontwikkelende wereld wordt er steeds meer van werkgevers en personeel gevraagd. Met de werknemer van 2025 op ons netvlies werken we samen aan duurzame inzetbaarheid.

The future of work

De mens is de belangrijkste kracht voor bijna alle bedrijven. Een mooie visie of een verzameling doordachte plannen maakt uw bedrijf of instelling nog niet succesvol of gewaardeerd; het zijn de mensen die het uiteindelijk moeten gaan doen.

De context van werk - de manier waarop en de omstandigheden waaronder we werken, verandert steeds sneller. Ook bedrijven moeten zich steeds meer aanpassen​ aan de vraag en de mindset van hun klanten. Daarbij neemt technologie een steeds grotere plaats in; wat vandaag goed werkt of verkoopt, is morgen alweer verouderd. Deze dynamiek vereist dat u voortdurend alert en in beweging blijft, iets wat ook geldt voor uw medewerkers. 

What’s in it for me?

Voor uw bedrijf komt het dus aan op anticiperen. Een continue dialoog met uw omgeving en werknemers is de hoeksteen van een volwassen arbeidsrelatie. Daarin is de gedachte ‘What’s in it for me?’ alleszins gerechtvaardigd. Wat mag u verwachten van uw werknemers?

En wat mogen uw werknemers verwachten van u? Het is namelijk cruciaal voor u als werkgever om zich op een betrokken manier in uw werknemers te verplaatsen. Kunnen zij mee in het versnellende tempo? Hebben ze te maken met een overkill aan informatie? Waar komt de huidige burn-outgolf vandaan? Is het voor een mens wel fijn en reëel om altijd maar ‘aan te staan’? Wat betekenen al deze overwegingen voor de manier waarop werk georganiseerd moet worden? Hoe verandert u uw organisatie zonder cognitief kapitaal te verliezen.

Hoe wij kunnen helpen

Wij ondersteunen u door advies te geven over 'the Future of Work'. Zo helpen we uw organisatie om te gaan met snelle veranderinen, het aangaan van de dialoog met uw werknemers en het behouden van de match tussen werk en werknemer.

Van Altena & de Jongh denkt en beweegt graag vooruit. U ook? Als u wilt meedenken, wilt sparren en openstaat voor advies over deze thema’s, nodigen wij u van harte uit zich aan te melden voor een of meerdere van onze workshops:

  • De werknemer van 2025.
  • Strategisch denken over personeel.
  • Burn-out is geen ziekte, maar een socio-psychologisch fenomeen dat voortkomt uit angst.

Ons vitaliteitsproject

Ook werken wij aan positieve gezondheid en geloven we dat de natuur daar aan kan bijdragen. Onze dienst Vitaal in het Groen neemt de combinatie van bewegen en groen als basis van gezondheid. Vitaal in het Groen onderscheidt zich als vitaliteitsdienst door de focus op wandelen de natuur, waarbij actief wordt samengewerkt met Landschap Noord-Holland. We wandelen samen in gebieden die door hen zijn opengesteld voor publiek. Daarnaast zet Landschap Noord-Holland zich op diverse manieren in om werknemers meer te laten bewegen in de buitenlucht. Lees meer op de website van Vitaal in het Groen.

Gezonde medewerkers

De dialoog: gesprekstechniektraining en coaching.
bedrijfsartsen

Maakt gezond werken mogelijk… nu én in de toekomst!