Verzuimbeheersing

(Bijna) Iedereen kan werken, en verzuim is te managen. Binnen het proces van verzuim- en schadereductie fungeert Van Altena & de Jongh als uw betrokken en resultaatgerichte arbodienstverlener.

Minder verzuim, een lichtere schadelast

U weet dat elk procent werknemersverzuim u op jaarbasis minimaal twee keer de loonlasten kost. Dat een bedrijf met 100 medewerkers bij 1% verzuim, gemiddeld €50.000 misloopt. En dat dit bedrag, als u relatief duurder personeel heeft, algauw kan oplopen tot €80.000.

Verzuim is, zo mag duidelijk zijn, een flinke kostenpost, die zich – in de vorm van verzekeringskosten, ook die van de WGA – in veel gevallen nog lang doet voelen. Daarnaast zorgt verzuim ook voor persoonlijk leed en werkt het vaak verstoorde arbeidsverhoudingen in de hand. Als werkgever heeft u alle reden om, planmatig, uw verzuim- en schadelast te beheersen en zo laag mogelijk te houden.

Beter dan de benchmark

Verzuim is niet iets wat mensen of een bedrijf zomaar overkomt; het is grotendeels te managen. Soms heb je pech, maar bij Van Altena & de Jongh geloven we dat meerjarenpech niet bestaat.

We hebben de overtuiging dat verzuim hoger dan 3% te voorkomen is. Heeft uw bedrijf te maken met 5% verzuim, en is dat ook uw benchmark, dan kunt u twee dingen doen. Óf u accepteert de situatie omdat de benchmark wordt aangehouden, óf u wilt beter scoren dan de benchmark! En waarom ook niet?! De benchmark is immers een gemiddelde, en dus scoren ook veel bedrijven béter dan de benchmark.

Wilt u beter scoren dan uw benchmark en investeren om uiteindelijk te kunnen verdienen? Dan gaan wij graag het gesprek met u aan. In dat gesprek kijken we samen waar de kansen liggen en waar voor u winst te behalen is. Hierna komen we met u tot een stappenplan. Met u rollen wij dit plan uit, waarbij resultaten gemeten en geborgd worden. We kijken hierbij naar uw (strategische) personeelsplanning, en uw ideeen naar de toekomst. Preventie en positieve gezondheid zijn sleutels naar gezond blijven werken .

Hoe werken wij in de praktijk?

Onze verzuimbeheersing rust op de volgende pijlers:

Bijna iedereen kan en wil werken… maar soms even niet. Ons team van professionals, bestaande uit bedrijfsartsen, adviseurs arbeid & gezondheid ,arbeidsdeskundigen , ondersteund door onze providerboog van specialisten, hulpverleners en coaches, helpt bij een poortwachter-proof reïntegratie van uw werknemers. Elk gesprek en elk advies hebben werken naar vermogen als insteek.

WGA-uitkeringen zijn langdurige en hoge kostenposten. Zeer actief bemiddelen naar een andere invulling van werkzaamheden voorkomt onnodige kosten. Wij richten uw proces en reintegratiemethodes zó in dat WGA niet meer voorkomt*. 

*NB: Exclusief een eventuele 80-100% WGA (als iemand toch nog kan herstellen) of een WGA < 35% (geen uitkering).

WGA en ziektewet: samen met u analyseren we de al lopende uitkeringen en zorgen ervoor dat deze lager worden of helemaal eindigen. Hierbij kijken we actief, via persoonlijk contact en met een probleemoplossende blik naar oude gevallen. De expertise van onze bezwaarspecialisten kan u veel geld opleveren, en er tegelijkertijd voor zorgen dat (ex-)werknemers worden ‘geactiveerd’.

Wij werken poortwachter-proof!

Elk gesprek en elk advies hebben werken naar vermogen als insteek.

Gezonde medewerkers

De dialoog: gesprekstechniektraining en coaching.
The future of work: duurzaam inzetbaarheid
bedrijfsartsen

Maakt gezond werken mogelijk… nu én in de toekomst!