Wat we doen

Samen met onze klanten werken wij aan een veilige, prettige en productieve werkplek – en organisatie. We richten ons daarbij in het bijzonder op het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim. Bij ons vindt u alle expertise en deskundigen zoals genoemd in de Arbowet.

Wij verbeteren gezondheid met gerichte, gezonde en toekomstbestendige oplossingen. Door korte lijnen, betrouwbaarheid, deskundigheid. En door bewezen toegevoegde waarde, die resulteert in langdurige relaties met onze klanten.

Onze diensten

Minder verzuim, een lichtere schadelast

(Bijna) Iedereen kan werken, en verzuim is te managen.

De dialoog: richting openheid en eigenaarschap

Met mediationtechnieken, 1-op-1-gesprekken en individuele coaching helpen we u en uw medewerkers op weg naar een open gesprekscultuur.

The future of work: duurzaam inzetbaar

In een zich snel ontwikkelende wereld wordt er steeds meer van werkgevers en personeel gevraagd. Met de werknemer van 2025 op ons netvlies werken we samen aan duurzame inzetbaarheid.

Mens en werk matchen bij een ziekenhuis

Een groot ziekenhuis uit de regio benaderde ons voor een uitdagende klus.

bedrijfsartsen

Maakt gezond werken mogelijk… nu én in de toekomst!