Home / Wat we doen

Wat we doen

Samen met onze klanten werken wij aan een veilige, prettige en productieve werkplek – en organisatie. We richten ons daarbij in het bijzonder op het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim. Bij ons vindt u alle expertise en deskundigen zoals genoemd in de Arbowet.

Gezond werken

Wij helpen de communicatie op de werkvloer verbeteren. Want uit goede en open communicatie ontstaan begrip, vertrouwen en heldere afspraken. En wie lekker in z’n vel zit op zijn werk, presteert beter.
Een gezonde werkomgeving is veilig, prettig en voorkomt beroepsziekten. Wij helpen hierbij door het uitvoeren van werkplekonderzoek, risico-inventarisaties en medische keuringen. De specialisten van...
Workmatch is een programma dat eraan bijdraagt dat de juiste mensen op de juiste plek binnen uw organisatie zitten. Met productievere medewerkers en minder verzuim als positieve gevolgen.

Gezonde medewerkers

Onze bedrijfsartsen en casemanagers werken bij voorkeur bij u op uw bedrijf. De bedrijfsarts analyseert en adviseert werknemer en werkgever. De casemanager ondersteunt uw leidinggevende door gesprekken, met training of procesmatig.
Met ons TT&P programma monitoren, bewaken en begeleiden wij uw zieke werknemer vanaf dag 1 en adviseren wij over terugplaatsing in eigen of ander werk.
Van Altena & de Jongh biedt begeleiding van een verzuimende werknemer. Het programma Around the Job geeft inzicht in de arbeidsmogelijkheden binnen en buiten het eigen werk van de verzuimende werknemer.

Verzuimpreventie en begeleiding

Met onze trainingen kunnen zowel leidinggevenden als werknemers meer leren over het voorkomen en herkennen van uitval en het eigen vermogen. Wij bieden zowel standaard als maatwerk trainingen aan.
Tijdens onze workshops gaan wij dieper in op thema’s als omgaan met (werk)druk, reorganisaties en hoe burn-outs te voorkomen.
De seminars zijn bedoeld om een meer technische uitleg en verdieping te geven over wetten of veranderingen daarbinnen, zoals de Wet Poortwachter.