Wat we doen

Samen met u werken wij aan een veilige, prettige en productieve werkorganisatie. Hierbij richten we ons op het duurzaam versterken van de match tussen mens en werk.

We besteden speciale aandacht aan het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim. Daarnaast vind u bij ons alle expertise zoals benoemd in de Arbowet. 

Onze dienstverlening kenmerkt zich door gerichte, gezonde en toekomstbestendige oplossingen. Door korte lijnen, betrouwbaarheid en deskundigheid. Dit resulteert in langdurige relaties met onze klanten.

Onze diensten

Verzuimbeheersing

(Bijna) Iedereen kan werken, en verzuim is te managen.

De dialoog: richting openheid en eigenaarschap

Met mediationtechnieken, 1-op-1-gesprekken en individuele coaching helpen we u en uw medewerkers op weg naar een open gesprekscultuur.

The future of work: duurzaam inzetbaarheid

In een zich snel ontwikkelende wereld wordt er steeds meer van werkgevers en personeel gevraagd. Met de werknemer van 2025 op ons netvlies werken we samen aan duurzame inzetbaarheid.

burn out begeleiding

Burn-Out Begeleiding

Wij geloven dat iedere werknemer het verdient om zich gezond en vitaal te voelen op zijn werkplek. Soms lukt dit echter tijdelijk even niet.

Advisering bij een grote scheepsbouwer

Een bedrijf dat interieurs voor luxejachten bouwt nam contact met ons op om hun verzuim omlaag te brengen.

bedrijfsartsen

Maakt gezond werken mogelijk… nu én in de toekomst!